INSTRUMENTS


1.ESPECIALITZACIÓ INSTRUMENTAL

Superada l’etapa de roda d’instruments, els nostres alumnes s’inicien en l’especialització instrumental. La resposta a la qüestió sobre quin és l’ instrument que ha de triar un alumne vindrà donada per la seva edat, les seves preferències i interessos i l’etapa de desenvolupament evolutiu en la què es troba. L’equip docent assessora en l’orientació per resoldre els dubtes que puguin sorgir davant d’aquesta elecció. Paral.lelament a l’estudi de l’instrument, tots els alumnes dediquen 1h de LLENGUATGE MUSICAL en grups de diferents nivells.

2.AGRUPACIONS INSTRUMENTALS

A partir del segon curs d’estudi, els alumnes disposen de suficients habilitats instrumentals i, com a activitat complementària a l’especialització instrumental, poden participar en diferents agrupacions musicals. L’equip docent arranja les peces corresponents per adequar-les al nivell dels alumnes i al conjunt instrumental en particular.

Compartir amb un grup la pròpia interpretació és un element estimulant que, a més, afavoreix l’escolta activa, la coordinació rítmica, habilitats socials i el sentiment de pertinença a un grup.

Reserva plaça per al curs que ve ja!

FES CLICK AQUÍ